ASSAMBLEA ORDINÀRIA DIUMENGE 3 D’ABRIL

21 febrer, 2022

ORDRE DEL DIA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL CBLLAGOSTERA

 

Per acord de la Junta Directiva, de data 17 de febrer de 2022, es convoca l’assemblea del Club Basquet Llagostera, per a que en sessió ordinària es
reuneixi el proper:

Dia: diumenge 3 d’abril 2022
Lloc: Centre Cultural Can Roig
Hora: 11:00 h (2a conv.)

1. Informe de presidència mandat 2016-22 (10 nov.2016-10 nov. 2022).

2. Informe de gestió corresponent a les temporades 2017-18, 2018-19,
2019-20 i 2020-21.
– Àmbit esportiu
– Àmbit econòmic
– Àmbit social
– Àmbit administratiu

3. Ratificació de les memòries, dels pressupostos i les seves liquidacions, i
de les quotes corresponents a les anualitats 2017 a 2021.

4. Memòria temporada 2021-22.

5. Aprovació liquidació pressupost 2021.

6. Aprovació pressupost 2022.

7. Presentació i ratificació dels membres de la Junta Directiva.

8. Modificació Estatuts.

9. Propostes urgents.

10. Precs i preguntes.
Durant el transcurs de l’assemblea tindran lloc les eleccions segons la següent

 

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PER LA JUNTA DIRECTIVA DEL
CBLLAGOSTERA

Atès que la Junta directiva exhaureix el seu mandat el dia 10 de novembre de 2022 (6 anys), per acord d’aquest òrgan de data 17 de febrer de 2022 s’ha
acordat convocar eleccions, per escollir els membres de la nova Junta, que tindran lloc el proper

Dia: diumenge 3 d’abril 2022
Lloc: Centre Cultural Can Roig
Hora: de les 11:00 h fins les 12:30 h

Malgrat que, per Estatuts, s’haurien de celebrar a partir del 10 de maig (dins dels darrers 6 mesos del mandat), la necessitat de tenir una nova Junta Directiva que –quan abans millor- es faci càrrec de la planificació de la propera temporada, ens ha portat a convocar-les amb la màxima antelació.

Aquesta convocatòria es farà pública al taulell que l’entitat té al pavelló municipal, a les xarxes socials i es comunicarà personalment a tots els socis i
sòcies mitjançant els grups de whatssap dels que formen part. També es comunicarà a la Federació catalana de basquet. Constitució de la Junta electoral (3 membres i 3 suplents) sorteig dijous 23 de febrer a les 21:00 hores al pavelló municipal.

Presentació de candidatures fins el dia 7 de març a les 20:00 h

Proclamació de candidatures el dia 7 de març a les 22:00 h. La Junta Directiva està formada per un nombre de membres no inferior a 5 ni
superior a 21, per tant les candidatures hauran de tenir aquest núm. d’integrants.

Son obligatoris els càrrecs de President/a, Secretari/a i Tresorer/a. La resta de càrrecs no son obligatoris i seran vicepresident/a i vocals. Els candidats han de ser majors d’edat i no han de tenir suspesa la condició de soci/a en el moment de la convocatòria. Han d’aparèixer en la llista de socis numeraris que alhora conforma el cens electoral de la nostra entitat. El temps d’exposició del cens serà fins el proper dia 2 març, moment en que quedarà aprovat definitivament si no es presenten reclamacions.

Si es presenta o fos vàlida només una candidatura, la Junta electoral procedirà a la proclamació dels seus components com a elegits per a la junta directiva.

Si no es presenta cap candidatura o no es vàlida cap de les presentades, la Junta electoral ho ha de comunicar a la Junta directiva, òrgan que ha de convocar noves eleccions en un termini màxim de 3 mesos.

La Junta Directiva, a Llagostera, diumenge 20 de febrer de 2022.

CB Llagostera

FILOSOFÍA CB LLAGOSTERA

El Club Bàsquet Llagostera és un club de bàsquet que té com a objectiu la formació tant esportiva com humana dels seus esportistes, des de l’escoleta fins als equips sènior. Els valors intrínsecs que formen l’esperit esportiu (esforç, afany de superació, fair play, …) estan plenament incorporats dins la filosofía del Club.

SEGUEIX-NOS A TWITTER

🏀RESULTATS🏀
#cbllagostera #cbll #somCBLL #valorscbll
@CBLlagostera@CBLlagostera - 5 mesos

RT : El 1r llagosterenc 35'58 2n Lluís Comas 38'45" 3r 39'14". En femení la 1a llagosterenca @lauraonso…

@CBLlagostera@CBLlagostera - 5 mesos

RT : ! Recollida de dorsals i inscripcions al local polivalent‼️ Tot a punt per celebrar la 41 a edició de la Cursa d…

@CBLlagostera@CBLlagostera - 5 mesos

RT : 🚶🏼‍♀️🚶🏻‍♂️🏃🏼‍♀️🏃🏼‍♀️🏃‍♂️🏃🏻Si demà feu la Cursa de feu un cop d’👀 al protocol i mesures anti 😷 👉 ht…

@CBLlagostera@CBLlagostera - 5 mesos

RT : 🏃‍Encara no t’has inscrit a la 41a Cursa de Sant Esteve❓ ✅Pots escollir 🔟km o 5⃣km‼️ 🎁Bossa-regal per a tots els partic…

@CBLlagostera@CBLlagostera - 6 mesos

Aquest any torna la Cursa de Sant Esteve! 🎉 🌍 Recorregut de 5 i 10km 📝 Inscripcions anticipades a…

© CBLLAGOSTERA ES 2021